Thông tin chi tiết:
Nguyễn Tuyết Vân
Tổ phó tổ 2-3, Ủy viên BCH Công đoàn, Thành viên Hội đồng trường Nguyễn Tuyết Vân
Ngày tháng năm sinh 08/08/1967
Giới tính Nữ
Trình độ Cao Đẳng
Điện thoại 0396330344
Email nguyentuyetvan.vinhbinha@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách