Hội thi Nghi thức đội cấp huyện của trường TH Vĩnh Bình A