Hội thi kể chuyện Đạo đức Hồ Chí Minh

Căn cứ kế hoạch số 033/KH-THVBA ngày 10 tháng 01 năm 2019 về việc tổ chức hội thi kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh năm học 2018-2019, ngày 23 tháng 02 năm 2019 trường Tiểu học Vĩnh Bình A đã tổ chức hội thi kể chuyện về Đạo đức Hồ Chí Minh nhằm giáo dục ý thức, đạo đức lối sống cho các em thông qua nội dung câu chuyện mà các em kể.

 

Có 29 học sinh tham gia dự thi nội dung câu chuyện đảm bảo theo đối tượng từng lớp, giọng kể gây cảm xúc, lôi cuốn người nghe. Sau mỗi câu chuyện các em học sinh đều rút ra được bài học có tính giáo dục cao. Đa số các em dự thi có sự chuẩn bị chu đáo về lời dẫn, trang phục.

 

Hội thi diển ra thành công tốt đẹp!

Bài viết liên quan