Một buổi lao động của Thầy Cô và học sinh.

           Nhằm thực hiện kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình và kế hoạch của Trường Tiểu học Vĩnh Bình A trong việc hưởng ứng phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp”. Hàng tuần, hàng tháng nhà trường tổ chức vệ sinh trường, lớp sạch đẹp.  

 

Buổi lao động được Thầy cô và các em học sinh hưởng ứng nhiệt tình và đạt hiệu quả cao.