Tọa đàm kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tài liệu đính kèm: Tải về

Lúc 13 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 năm 2020, nhà trường đã tiến hành tổ chức tọa đàm với các bài tham luận. Sau các bài tham luận mỗi cán bộ, giáo viên và nhân viên thấm nhuần lối sống giản dị, phong cách vĩ đại và tình yêu thương của Bác dành cho mọi người, cho dân tộc Việt Nam.

Mỗi cán bộ, giáo viên và nhân viên tự soi rọi bản thân và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những việc làm nhỏ nhất, thiết thực nhất góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.